GoDaisy
digitala talböcker
för alla.
Anywhere Anytime

Vad är Daisy?

DAISY- material skapas genom att text omvandlas till tal. Skönlitterära verk, tidskrifter, barnböcker, läromedel etc. läses in digitalt och förses med verktyg som gör texten mer tillgänglig.

Tillgängligheten består i att text och ljud synkas med hjälp av en färgmarkering, vilket gör den mer lättläst för användaren. Det är också möjligt att i mer detalj söka i den synkade texten. Daisyboken läses i en talboksspelare eller i dator och det går även bra att läsa böckerna i de flesta mp3spelare och dvd-spelare, men man kan då inte använda alla de läsfunktioner som är unika för DAISY.

Hur fungerar daisyspelaren ?


Det unika med DAISY-spelaren är att den fungerar på webben och i de flesta datorer. DAISY-spelaren utvecklas av företaget OpenIT i Örebro. I projektet har SPSM tidivis varit med som delfinansiär och inspiratör. OpenIT hjälper också till vid produktionen av talböcker i DAISY-format på uppdrag.


 

  Funktioner idag

 • Highlightning/Synkronisering text och ljud
 • Följer all CSS och HTML
 • Hög feltolerans och robusthet mot fel i kod
 • Hoppa fram/bak via fraser
 • Hoppa fram/bak via kapitel
 • Muting/Steglös volymkontroll
 • Pause/Start/Stopp/Gå till index
 • Användarstyrd kontroll Enter/Mellanslag
 • Tabstyrd förflyttning
 • Bokmärken
 • Flytta i text med klick, bokmärk med dubbelklick